Author: Markus Perl

DUżE UAKTUALNIENIE GENDER-API.COM WPROWADZA WIELE USPRAWNIEń

Smileys
Lista emotikonów, wsparcie dla wersji 11.0

W ciągu ostatnich kilku miesięcy nasz zespół ciężko pracował nad poprawą ogólnej jakości każdego wyniku wywołania API.

Zaawansowane zasady dla konkretnych krajów

Ulepsziliśmy wsparcie dla następujących krajów poprzez dodanie wielu specyficznych zasad dla danego kraju:

USA, Germany, Austria, New Zealand, India, France, Netherlands

Rozszerzone wykrywanie nazw użytkowników

Wykrywanie nazw użytkowników takich jak S5ndr5 lub !Tom43 otrzymało znaczącą aktualizację i będzie teraz wykorzystywać różne algorytmy do poprawnego rozwiązania nazwy.

Filtr Emoji

Gender-API.com teraz w pełni obsługuje "Emoji List, v11.0" i usuwa wszystkie emotikony z podanego ciągu zapytania.

Czat