PRZYKŁADY KODU DLA KLIENÓW

Tutaj znajdziesz listę dostępnych klientów dla naszego API oraz kilka przykładów kodu dla różnych języków programowania. Możesz swobodnie użyć wszystkich podanych przykładów w swoim kodzie.

PHP z composerem

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą Composera:

$ composer require gender-api/client
use GenderApi\Client as GenderApiClient;

try {
  $apiClient = new GenderApiClient('insert your API key');

  // Query a single name
  $lookup = $apiClient->getByFirstName('elisabeth');
  if ($lookup->genderFound()) {
    echo $lookup->getGender();   // female
  }

  // Query a full name and improve the result by providing a country code
  $lookup = $apiClient->getByFirstNameAndLastNameAndCountry('Thomas Johnson', 'US');
  if ($lookup->genderFound()) {
    echo $lookup->getGender();   // male
    echo $lookup->getFirstName();  // Thomas
    echo $lookup->getLastName();  // Johnson
  }

} catch (GenderApi\Exception $e) {
  // Name lookup failed due to a network error or insufficient remaining requests
  // left. See https://gender-api.com/en/api-docs/error-codes
  echo 'Exception: ' . $e->getMessage();
}

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Tutaj pobierz przykładowy projekt:

Dokumentacja:

https://github.com/microknights/Gender-API

PHP starszy (legacy)

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą Composera:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client

function getGender($firstname) {
 $myKey = 'insert your server key here';
 $data = json_decode(file_get_contents(
 'https://gender-api.com/get?key=' .
 $myKey .
 '&name=' . urlencode($firstname)));
 return $data->gender;
 }

 echo getGender('markus'); //Output: male

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Tutaj pobierz przykładowy projekt:

Dokumentacja:

https://github.com/microknights/Gender-API

TypeScript

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą Composera:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

$ npm i gender-api.com-client --save
import {Client as GenderApiClient, ResultSingleName} from "gender-api.com-client";

const genderApiClient = new GenderApiClient("your API key");

try {
  genderApiClient.getByFirstName('theresa', (response: ResultSingleName) => {
   console.log(response.gender); //female
   console.log(response.accuracy); //98
  });

  genderApiClient.getByFirstNameAndCountry('john', 'US', (response: ResultSingleName) => {
   console.log(response.gender); //male
   console.log(response.accuracy); //99
  });
}
catch(e) {
 console.log('Error:', e);
}

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Tutaj pobierz przykładowy projekt:

Dokumentacja:

https://github.com/microknights/Gender-API

JavaScript

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą Composera:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

$ npm i gender-api.com-client --save
try {
  var GenderApi = require('gender-api.com-client');

  var genderApiClient = new GenderApi.Client('your api key');

  genderApiClient.getByFirstName('theresa', function (response) {
    console.log(response.gender); //female
    console.log(response.accuracy); //98
  });

  genderApiClient.getByFirstNameAndCountry('john', 'US', function (response) {
    console.log(response.gender); //male
    console.log(response.accuracy); //99
  });

}
catch(e) {
  console.log('Error:', e);
}

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Tutaj pobierz przykładowy projekt:

Dokumentacja:

https://github.com/microknights/Gender-API

Python

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą Composera:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Python 3.*
import json

from urllib.request import urlopen

myKey = "insert your server key here"
url = "https://gender-api.com/get?key=" + myKey + "&name=kevin"
response = urlopen(url)
decoded = response.read().decode('utf-8')
data = json.loads(decoded)
print( "Gender: " + data["gender"]); #Gender: male

Python 2.*
import json
import urllib2

myKey = "insert your servery key here"
data = json.load(urllib2.urlopen("https://gender-api.com/get?key=" + myKey + "&name=markus"))
print "Gender: " + data["gender"]; #Gender: male

Tutaj pobierz przykładowy projekt:

Dokumentacja:

https://github.com/microknights/Gender-API

Java

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą Composera:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonObject;

public class Main {

 public static void main(String[] args) {

 try {

  String myKey = "insert your server key here";
  URL url = new URL("https://gender-api.com/get?key=" + myKey + "&name=markus");
  HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

  if (conn.getResponseCode() != 200) {
   throw new RuntimeException("Error: " + conn.getResponseCode());
  }

  InputStreamReader input = new InputStreamReader(conn.getInputStream());
  BufferedReader reader = new BufferedReader(input);

  Gson gson = new Gson();
  JsonObject json = gson.fromJson(reader, JsonObject.class);
  String gender = json.get("gender").getAsString();
  System.out.println("Gender: " + gender); // Gender: male
  conn.disconnect();

  } catch (IOException e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Tutaj pobierz przykładowy projekt:

Dokumentacja:

https://github.com/microknights/Gender-API

C#

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą Composera:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Tutaj pobierz przykładowy projekt:

Dokumentacja:

https://github.com/microknights/Gender-API
// Contributed Client: https://github.com/microknights/Gender-API

using MicroKnights.Gender_API;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using System;
using System.Net.Http;
using System.Threading.Tasks;

namespace GenderAPI
{
  class Program
  {
    public static async Task RunTests(GenderApiClient client)
    {
      var responseStats = await client.GetStatistics();
      if( responseStats.IsSuccess ) {
        Console.WriteLine($"IsLimitReached: {responseStats.IsLimitReached}");
        Console.WriteLine($"Remaning requests: {responseStats.RemaningRequests}");

        const string Name = "Frank Nielsen";
        var responseName = await client.GetByNameAndCountry2Alpha(Name, "DK");
        if( responseName.IsSuccess ) {
          Console.WriteLine($"{Name} is {responseName.GenderType.DisplayName}");
        }
        else {
          Console.WriteLine($"ERRORS: {responseName.ErrorCode}-{responseName.Exception.Message}");
        }
      }
      else {
        Console.WriteLine($"ERRORS: {responseStats.ErrorCode}-{responseStats.Exception.Message}");
      }
    }

    public static Task UsingServiceProvider(string apiKey){
      // client is thread-safe, and can be used static.
      var serviceProvider = new ServiceCollection()
        .UseGenderAPI(apiKey)
        .BuildServiceProvider();

      return RunTests(serviceProvider.GetRequiredService<GenderApiClient>());
    }

    public static Task PlainConsole(string apiKey){
      // client is thread-safe, and can be used static.
      var client = new GenderApiClient(
        new HttpClient
        {
          BaseAddress = new Uri("https://gender-api.com")
        },
        new GenderApiConfiguration
        {
          ApiKey = apiKey
        });
      return RunTests(client);
    }

    static async Task Main(string[] args)
    {
      var apiKey = "?";

      await PlainConsole(apiKey);
      await UsingServiceProvider(apiKey);
    }
  }
}
Czat
Potrzebujemy twojej zgody
Używamy plików cookie (w tym plików cookie podmiotów trzecich), aby zbierać informacje o korzystaniu przez odwiedzających z naszej strony internetowej. Pliki cookie te pomagają nam zapewnić najlepsze możliwe wrażenia z korzystania z naszej strony internetowej oraz ciągłe doskonalenie naszych stron. Informacje zbierane za pomocą plików cookie mogą być przetwarzane także poza Unią Europejską, np. w USA. Klikając przycisk "Akceptuj wszystko", zgadasz się na korzystanie z plików cookie. Aby cofnąć zgodę w każdej chwili, zmienić ustawienia lub uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies, kliknij tutaj lub "Ustawienia plików cookie" na końcu strony.