Author: Markus Perl

GENDER-API.COM POKAZUJE NAJLEPSZE WYNIKI W RANKINGU USłUG WNIOSKOWANIA PłCI NA PODSTAWIE IMIENIA

name checker database
Zrzut ekranu gender-gap-in-science.org

Ostatnio zostaliśmy wspomniani w obszernej analizie porównawczej kilku dostępnych usług wnioskowania o płci.

Zespół Gender Gap in Science, który przeprowadził ankietę, zebrał listę zawierającą ponad 7000 osób i ich płeć, a następnie użył jej jako podstawy do porównania. Łączyli różne miary błędów i ograniczenia, aby zdefiniować punkty odniesienia dla realistycznych sytuacji (np. minimalizując proporcje wszystkich nieścisłości, jednocześnie utrzymując pomyłki oznaczeń płci męskiej i żeńskiej poniżej progu 5%). Wszystkie punkty odniesienia, i niemal wszystkie źródła zawierające zbiór testowy, pokazują, że Gender API daje najlepsze wyniki

"In all our benchmarks, and on almost all sources comprising our test data set, Gender API shows the best results."

Ten wynik sprawia, że jesteśmy bardzo dumni i potwierdza, że praca z danymi w szczegółach, a nie tylko proste wyszukiwanie w bazie danych, jest najlepszą usługą, jaką możemy zaoferować naszym klientom.

Czat