Author: Markus Perl

GENDER-API.COM ZOSTAłO URUCHOMIONE

Ponieważ na rynku brakowało łatwego sposobu na określenie płci na podstawie imienia do zastosowań komercyjnych, rozpoczęliśmy projekt gender-api.com z bazą danych około 140 000 imion w 68 różnych krajach, aby zaspokoić te potrzeby. Naszym celem jest wsparcie maksymalnej liczby wariantów pisowni i uwzględnienie specyfik różnych krajów na całym świecie.
Czat