Author: Markus Perl

JESTEśMY DUMNI, żE MOżEMY OGłOSIć NOWą FUNKCJę WCZYTYWANIA PARTII PLIKóW CSV

Dzięki naszej nowej funkcji masowego przesyłania CSV możesz teraz łatwo przesłać nawet 1 milion zbiorów danych w jednym pliku. Podczas gdy nazwanie kolumn nie jest konieczne, nasz asystent przeprowadzi Cię przez proces, pozwalając Ci wybrać, która kolumna zawiera który token, w tym zawiera się z pierwszego imienia i kraju. Funkcja ta znajduje się w twoim koncie. Przetworzone rekordy są naliczane jak zwykłe prośby, dzięki czemu masz możliwość przesłania pliku CSV z maksymalnie 1 000 wpisami za darmo każdego miesiąca. Ten przykładowy plik CSV:
 firstname;lastname
 Silvia;Miller
 Jonathan;Holmes
 Sophia;Smith
doprowadzi do:
 firstname;lastname;ga_gender;ga_accuracy
 Silvia;Miller;female;99
 Jonathan;Holmes;male;100
 Sophia;Smith;female;98
Czat