Author: Markus Perl

NASZE API DO DZIELENIA TEKSTU PRZESTAłO BYć W WERSJI BETA

Po roku testowania nasze rozdzielcze API opuściło stan beta. Od momentu pierwszego startu wspólnie ze współpracującymi z nami największymi klientami stale udoskonalaliśmy to API. API umożliwia podzielenie pełnych nazwisk (imię i nazwisko) na ich części. Jeżeli masz na swojej stronie połączone pole na imię i nazwisko, możesz użyć tego API, aby wyciągnąć jego części:
GET https://gender-api.com/get?split=theresa%20miller&key=<your api key>
Żądanie będzie zwrócone jako:
{"last_name":"Miller","first_name":"Theresa","strict":false,"name":"theresa","gender":"female","samples":8065,"accuracy":98,"duration":"56ms"}
Czat