Author: Markus Perl

OBEJRZYJ NASZ KRóTKI FILM INSTRUKTAżOWY I DOWIEDZ SIę, JAK łATWO MOżNA OKREśLIć PłEć NA PODSTAWIE IMION W PLIKU EXCEL

Obejrzyj nasz krótki film i dowiedz się, jak przesłać plik Excel do genderyzacji.

Znajdź przykładowy plik Excela here.

Plik może zawierać maksymalnie 50 kolumn, co oznacza, że możesz dodać własne kolumny do pliku Excel, np. z unikalnym identyfikatorem. Wszystkie kolumny są kopiowane do pliku docelowego po jednej.

Po przesłaniu pliku będziesz mógł wybrać kolumnę, która zostanie sprawdzona w naszej bazie danych sprawdzacza imion.

Przed przetworzeniem całego pliku Excel otrzymasz podgląd wyników genderu.

Po przetworzeniu pliku na podstawie naszej bazy danych, można go pobrać jednym kliknięciem.

Plik z wynikami genderu będzie zawierać dodatkową kolumnę o nazwie "ga_gender", która będzie zawierać płeć dla każdego wiersza.

Czat