Author: Markus Perl

POPRAWILIśMY DOKłADNOść NASZEGO API POCZTOWEGO O 30%

Przez ostatnie kilka miesięcy przeprojektowaliśmy i całkowicie odnowiliśmy backend naszego interfejsu poczty e-mail w 3 krokach. Z nowym interfejsem możliwe jest teraz podzielenie adresów e-mail, które nie posiadają wyraźnie rozróżnialnego separatora między imieniem a nazwiskiem. Przed aktualizacją, imiona musiały być oddzielone kropką lub łącznikiem, aby adres e-mail był poprawnie rozdzielony. Z nowym interfejsem, adresy e-mail, takie jak kathleenevans44@gmail.com, mogą być teraz łatwo rozdzielane bez problemów. Jak to robimy: wprowadziliśmy wieloetapowy proces z użyciem uczenia maszynowego, aby sprawdzić częstość występowania każdej możliwej kombinacji imienia i nazwiska, aby zapewnić najlepszy możliwy wynik dla każdego przypadku. Wewnętrzne testy i analizy pokazały, że jakość wyników poprawiła się o ponad 30%.
GET https://gender-api.com/get?email=kathleenevans44@gmail.com&key=<your api key>
Żądanie zostanie zwrócone jako:
{"email":"kathleenevans44@gmail.com","lastname":"evans","mailprovider":"gmail","name":"kathleen","gender":"female","samples":533,"accuracy":99,"duration":"211ms"}
Czat