Author: Markus Perl

WAżNE AKTUALIZACJE DOTYCZąCE OGóLNEGO ROZPORZąDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

Nowe rozporządzenie ogólne o ochronie danych (GDPR) wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Możemy zapewnić, że wszystkie usługi Gender-API.com będą w pełni zgodne z tym przepisem do tego terminu.

Gender-API.com dostarcza Porozumienie o przetwarzaniu danych (DPA), które umożliwia spełnienie obowiązków wynikających z RODO.

Dodatkowo zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności i Ogólne warunki korzystania z usługi, aby spełnić nowe wymagania RODO.

Czat