Author: Markus Perl

WIELU NAZW NA JEDNO ZAPYTANIE

Dodaliśmy obsługę wielu imion do jednego zapytania. Teraz możesz zapytać o maksymalnie 100 imion w jednym zapytaniu. Aby zapytać o wiele imion, po prostu dodaj je do adresu URL, oddzielając średnikiem:
GET https://gender-api.com/get?name=anna;jack;stephen
Wynik będzie wyglądać tak:
{"name":"anna;jack;stephen","result":[{"name":"anna","gender":"female","samples":51142,"accuracy":98},{"name":"jack","gender":"male","samples":24890,"accuracy":97},{"name":"stephen","gender":"male","samples":26428,"accuracy":100}],"duration":"190ms"}
Czat