CO SIę DZIEJE, GDY IMIę MOżE BYć ZARóWNO MęSKIE, JAK I żEńSKIE?

W zależności od wersji API lub integracji, której używasz, nasze punkty końcowe zwrócą wartość dokładności lub prawdopodobieństwa w odpowiedzi. Parametr "dokładność" zwraca informację na temat tego, jak bardzo jesteśmy pewni, że dany imię jest męskie lub żeńskie. Wartość jest obliczana na podstawie liczby wpisów w naszej bazie danych. Na przykład, jeśli mamy 100 próbek imienia, 96 z nich są żeńskie, a 4 męskie, dokładność wynosi 96% (lub 0,96 prawdopodobieństwa). Niska dokładność wskazuje, że to imię prawdopodobnie jest używane przez obie płcie i nie można jednoznacznie przypisać go do jakiejkolwiek płci.

Czat