CZY MOGę PRZESłAć PLIK EXCELA?

Możesz przesyłać pliki Excel z maksymalnie 300 000 wierszami. Dla większych zestawów danych proszę użyć przesyłania plików CSV. Obsługujemy pliki .xlsx z pojedynczą kartą. Jeśli przesłany zostanie plik z więcej niż jedną kartą, tylko pierwsza zostanie przetworzona. Pierwszy wiersz karty musi zawierać nazwy kolumn. Plik musi zawierać co najmniej jedną kolumnę z imionami, a kolumna kraju jest opcjonalna. Ze względów ochrony danych przesłane pliki zostaną automatycznie usunięte po roku. Pobierz tutaj plik wzorcowy. Przykład:
Przykład pliku Excel

Czat