CZY MOGę ZAłADOWAć PLIK CSV MASOWO, JEśLI MAM DUżą ILOść DANYCH?

Jako zarejestrowany użytkownik możesz przesłać dowolny plik CSV zawierający kolumnę z imionami. Dla uzyskania lepszego wyniku, w zestawie danych możesz opcjonalnie dodać kolumnę z krajem. Chociaż nie jest konieczne, aby nazwać kolumny specjalnie, nasz asystent przeprowadzi Cię przez ten proces, pozwalając Ci wybrać, która kolumna zawiera który token (imię lub kraj). Funkcja ta znajduje się w Twoim koncie. Przetworzone rekordy będą naliczane jako żądania, dzięki czemu możesz bezpłatnie przesłać plik CSV z maksymalnie 100 wpisami każdego miesiąca. Przekazywanie masowego CSV wymaga konta w Gender-API.com. Ze względów ochrony danych, przesłane pliki zostaną automatycznie usunięte po roku.

Czat