CZY MOGę ZABEZPIECZYć SWOJE KONTO, WłąCZAJąC WERYFIKACJę DWUSTOPNIOWą?

Możesz zabezpieczyć swoje konto, włączając weryfikację dwuetapową. Aby włączyć to dodatkowe zabezpieczenie, zaloguj się na swoje konto, a następnie w menu konta kliknij "Ustawienia" => "Zmień hasło/2FA". Upewnij się, że na swoim telefonie zainstalowana jest aplikacja uwierzytelniająca. Zalecamy korzystanie z aplikacji takiej jak Authy (App Store, Play Store) lub Google Authenticator (App Store, Play Store). Następnie kliknij przycisk "Włącz teraz" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz dodać tu wiele urządzeń, aby zapewnić, na przykład, że nadal będziesz mieć dostęp do swojego konta po utracie urządzenia. Po włączeniu weryfikacji dwuetapowej wymagane będzie podanie wygenerowanego kodu przez aplikację uwierzytelniającą na telefonie, aby pomyślnie się zalogować.

Czat