JAK LICZONE Są żąDANIA?

Każde konto zostanie doładowane do 100 żądań w pierwszy dzień każdego miesiąca, jeśli pozostanie mniej niż ta liczba żądań. Liczone są jedynie żądania z wynikiem. Jeden lookup jednego imienia będzie traktowany jako jedno żądanie. Jeśli kilka imion jest wyszukiwanych w jednym zapytaniu, to każde imię będzie traktowane jako pojedyncze żądanie.

Czat