JAK MOGę KUPIć PAKIET / WIęCEJ żąDAń?

Możesz wybrać między planem subskrypcyjnym a płatnością jednorazową here. Płatność jednorazowa jest zalecana, jeśli chcesz przetworzyć dużo plików CSV lub jeśli wolisz używać żądań nieregularnie. Możesz doładować konto wymaganą liczbą żądań w dowolnym momencie. Żądania zakupione w ramach płatności jednorazowej można wykorzystać w ciągu roku. Jeśli wolisz zapisać się na plan subskrypcyjny, twoje konto zostanie doładowane wybraną ilością żądań każdego miesiąca. Subskrypcje można w każdej chwili zmienić lub anulować.

Czat