JAK MOGę SIę WYLOGOWAć ZE WSZYSTKICH URZąDZEń?

Jeśli klikniesz przycisk wyloguj w swoim koncie, zostaniesz wylogowany tylko z bieżącego urządzenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta i danych, ważne jest, aby wylogować się ze wszystkich urządzeń, gdy jest to konieczne. Prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby pomyślnie wylogować się ze wszystkich urządzeń na naszej platformie API. Po zalogowaniu kliknij tu, aby wylogować się ze wszystkich urządzeń. Ponadto, jeśli zmienisz hasło lub zmodyfikujesz ustawienia uwierzytelniania dwuskładnikowego, system automatycznie wyloguje cię ze wszystkich urządzeń, które nie pasują do twojego aktualnego adresu IP. To dodaje dodatkową warstwę zabezpieczeń dla twojego konta. Zalecamy tworzenie oddzielnych kont dla każdego członka zespołu w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia współpracy zespołu. Co więcej, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta, zdecydowanie zalecamy włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA). Ta dodatkowa warstwa ochrony dodaje dodatkowy etap do procesu logowania, co czyni go trudniejszym dla nieupoważnionych osób do uzyskania dostępu.

Czat