JAK ZBIERACIE DANE?

Aby zapewnić jak najwyższą dokładność, łączymy dane z wielu źródeł. Głównymi źródłami nowych rekordów są dane publicznie dostępne, dane rządowe oraz dodatki/korekty ręczne. Na podstawie źródła nowego imienia, nazwa może wymagać weryfikacji przez drugie źródło, zanim zostanie dodana do naszej listy. Na przykład, jeśli dodajemy imię ze źródeł publicznie dostępnych, potrzebuje ono drugiej weryfikacji, tzn. ręcznego potwierdzenia, zanim zostanie ostatecznie dodane do naszej bazy danych. Można znaleźć listę obsługiwanych krajów tutaj.

Czat