JAKA JEST RóżNICA MIęDZY SUBSKRYPCJą A JEDNORAZOWą PłATNOśCIą?

Jeśli chcesz kupić jeden z naszych pakietów, możesz wybrać między jednorazową opłatą lub zapisaniem się na subskrypcję tego pakietu. Subskrypcje są zalecane, jeśli chcesz regularnie korzystać z naszych usług. Możesz być pewien, że w twoim koncie zawsze zostanie wystarczająca liczba pozostałych żądań. Żądania zakupione razem z subskrypcją można wykorzystać w ciągu jednego miesiąca. W przypadku aktywnej subskrypcji, nasz system automatycznie doładowa konta w wybraną ilość żądań po upływie miesiąca. Na przykład, jeśli jesteś zapisany na pakiet 25 000 żądań i użyłeś 21 500 z nich, nasz system uzupełni twój pakiet do 25 000 żądań po upływie miesiąca. Jednorazowe pakiety można kupić na pojedyncze przypadki użycia i można z nich korzystać przez okres jednego roku. Jeśli chcesz przetworzyć plik Excel lub CSV, zalecamy jednorazowy zakup. Jednorazowy zakup nie odnawia się automatycznie. Musisz upewnić się, że nie wyczerpiesz swoich żądań. Możesz zmieniać pakiet między oboma typami na naszej stronie zakupów. [różnica] Proszę nie łączyć obu typów zakupu, dopóki nie porozmawiasz najpierw z naszym działem obsługi lub dokładnie nie wiesz, co robisz. Zakup jednorazowego pakietu, podczas gdy masz aktywną subskrypcję naszych pakietów, może uniemożliwić subskrypcji odnowienie Twoich żądań. Na przykład, gdy pozostanie więcej żądań z jednorazowego zakupu niż subskrypcja doda.

Czat