POTRZEBUJę ZAśWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU. CZY MOżESZ WYDAć TAKIE ZAśWIADCZENIE?

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia o zameldowaniu z naszej firmy, skontaktuj się z naszym support w sprawie Twojego żądania. Zaświadczenie musi być indywidualnie złożone dla każdej firmy. W zgłoszeniu podaj pełny adres Twojej firmy, kraj zamieszkania oraz, jeśli jest dostępny, Twój numer podatkowy. Zaświadczenie o zameldowaniu musi być podpisane przez nasze biuro podatkowe. Zwykle zajmuje to 2-3 tygodnie, aby otrzymać podpisany dokument, który możemy przesłać jako skan cyfrowy. Zrzut ekranu zaświadczenia o zameldowaniu

Czat