Dokumentacja API Unified API v2.0

API v1.0

Oferujemy także inną wersję naszego interfejsu API z punktami końcowymi, które są łatwiejsze do zintegrowania. Jeśli dopiero zaczynasz implementować API, możesz przełączyć się na nasz punkt końcowy v1.0.

Pobierz statystyki

Dzięki tej funkcji możesz pobrać statystyki swojego konta:

Pobierz
URL
https://gender-api.com/v2/statistic
Headers
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <twój token autoryzacyjny>
link
Odpowiedź
{
  "is_limit_reached": false,
  "remaining_credits": 24999,
  "details": {
    "credits_used": 0,
    "duration": "83ms"
  },
  "usage_last_month": {
    "date": "2018-03",
    "credits_used": 25
  }
}
Pole Typ Opis
is_limit_reached bool Zwraca prawdę, jeśli nie ma więcej żądań
remaining_credits int Liczba pozostałych żądań
details.credits_used int Ilość użytych zapytań dla tej zapytania
details.duration string Czas potrzebny serwerowi na przetworzenie zapytania
usage_last_month.date string Data ostatniego miesiąca
usage_last_month.credits_used int Żądania, których użyłeś w ciągu ostatniego miesiąca
Ten produkt zawiera dane GeoLite2 utworzone przez firmę MaxMind, dostępne z http://www.maxmind.com.
Czat