BLOG

GENDER-API EXPANDS DATABASE WITH 26,000 NEW NAMES

DPA Update
new names

At Gender-API, our mission is to provide the most accurate and comprehensive gender identification service possible. That's why we're excited to announce that we've added over 26,000 new names to our database in the last 3 months.

Our team of have been working tirelessly to scour sources from around the world and expand our name knowledge base. This major expansion means we can now accurately determine the gender of over 6 million unique first names across 190 supported countries.

Expanding our name data is a critical part of our ongoing efforts to improve the accuracy and coverage of our gender API," said Markus Perl, CEO at Gender-API.com. "The more names we have in our system, the better we can understand the nuances and regional differences in how names are used.

  1. Increased coverage of names from Asia-Pacific countries like Japan, South Korea, and Indonesia.
  2. Better representation of gender-neutral names and names that vary in usage across cultures.
  3. More data on emerging naming trends and how they differ across age groups and demographics.

These improvements mean our users can have an even higher degree of confidence in the gender predictions returned by the Gender-API. Whether you're building a new app, analyzing marketing data, or just curious about a particular name, you can trust that our API is powered by the most comprehensive name database available.

"We're committed to continually enhancing and expanding Gender-API to meet the evolving needs of our users," added Perl. "This is just the start - you can look forward to many more updates and improvements in the months and years ahead."

To start using Gender-API for your own projects, sign up for a free account at Gender-API.com. And stay tuned for more updates on our ongoing efforts to make gender identification faster, smarter, and more accurate than ever before.

AKTUALIZACJA NASZEJ POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH: NASZA ZAKTUALIZOWANA POLITYKA ZGODNA Z OBO, DODATKIEM UK, DODATKIEM SZWAJCARSKIM I ZGODNOśCIą Z CCPA

DPA Update
Aktualizacja naszej polityki przetwarzania danych: Nasza zaktualizowana polityka zgodna z OBO, Dodatkiem UK, Dodatkiem Szwajcarskim i zgodnością z CCPA

W erze, którą cechuje szybko zmieniające się przepisy dotyczące ochrony danych, utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych i prywatności jest niezwykle ważne. W Gender-API.com zobowiązujemy się do ochrony twoich danych osobowych i zapewnienia, że nasze praktyki przetwarzania danych są zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi. W związku z tą obietnicą, z radością informujemy o znaczących aktualizacjach naszej Polityki Przetwarzania Danych.

Nasza niedawna aktualizacja Polityki przetwarzania danych obejmuje kilka istotnych elementów:

  1. Standardowe Klauzule Umowne (SCC): Rozpoznajemy ważność międzynarodowych transferów danych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i legalności tych transferów, włączyliśmy Standardowe Klauzule Umowne (SCC) jako podstawowy element naszego ramienia przetwarzania danych. SCC zapewnia solidny mechanizm prawny do ochrony Twoich danych, gdy opuszczają one Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub Szwajcarię.
  2. Załącznik dotyczący przetwarzania danych w Wielkiej Brytanii: Załącznik dotyczący przetwarzania danych w Wielkiej Brytanii to nowe uzupełnienie do naszej Polityki Przetwarzania Danych. Ten załącznik ma na celu zapewnienie, że nasze praktyki przetwarzania danych są zgodne z Ustawą o Ochronie Danych z 2018 roku i Brytyjskim Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UK GDPR).
  3. Załącznik przetwarzania danych w Szwajcarii: Szwajcaria utrzymuje swoje unikalne przepisy dotyczące ochrony danych. Nasz Załącznik przetwarzania danych w Szwajcarii określa postanowienia dotyczące przetwarzania danych dotyczących osób mieszkających w Szwajcarii, zgodnie z rygorystycznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych w tym kraju.
  4. California Consumer Privacy Act (CCPA): Jako usługa dostępna globalnie, rozumiemy ważność przestrzegania Rozporządzenia o Ochronie Prywatności Konsumentów Kalifornii (CCPA). Nasza zaktualizowana polityka teraz w sposób jasny przedstawia nasze zobowiązanie do spełniania wymagań związanych z CCPA i ochrony praw prywatności mieszkańców Kalifornii.

Dostęp do zaktualizowanej umowy przetwarzania danych

Doceniamy transparentność i wierzymy, że nasi klienci powinni mieć łatwy dostęp do naszych polityk i umów. Możesz znaleźć i pobrać aktualną Umowę przetwarzania danych (DPA) w swoim koncie na Gender-API.com. Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z dokumentem, aby zrozumieć, w jaki sposób te zmiany mogą wpływać na Twoje dane i działania związane z przetwarzaniem danych.

Nasze ciągłe zaangażowanie w ochronę danych

Te aktualizacje są częścią naszego ciągłego zaangażowania w ochronę danych i prywatności. Pozostajemy oddani:

  1. Bezpieczeństwo danych: Wdrażanie solidnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Twoich danych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub zmianą.
  2. Zgodność: Ciągłe monitorowanie i adaptowanie naszych praktyk, aby pozostać zgodnym z najnowszymi światowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
  3. Przejrzystość dla użytkownika: Zapewnienie jasnych i dostępnych zasad, które pomogą Ci zrozumieć jak Twoje dane są przetwarzane oraz Twoje prawa związane z tymi zasadami.

Na Gender-API.com jesteśmy niezłomni w naszym zobowiązaniu do ochrony Twoich danych i prywatności. Te aktualizacje naszej Polityki Przetwarzania Danych wzmacniają to zobowiązanie i zapewniają, że nadal spełniamy najwyższe standardy ochrony danych.

Dziękujemy za wybranie Gender-API.com i z niecierpliwością oczekujemy na dostarczenie Państwu najlepszej możliwej usługi, dbając jednocześnie o ochronę Państwa danych i prywatności.

GENDER-API.COM NAPęDZA ANALIZę THE GUARDIAN NA TEMAT REPREZENTACJI PłCIOWEJ W PRZEMYśLE MUZYCZNYM PODCZAS KONKURSU PIOSENKI EUROWIZJI

Eurovision Song Contest
Gender-API.com napędza analizę The Guardian na temat reprezentacji płciowej w przemyśle muzycznym podczas Konkursu Piosenki Eurowizji

Ostatni artykuł The Guardian podkreśla użycie Gender-API.com do analizowania płci artystów Eurowizji od 1956 roku. Gender-API.com to potężne narzędzie, które wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania płci osoby na podstawie jej imienia

Ta analiza dostarcza fascynującego wglądu w reprezentację płci w konkursie Eurowizji przez ostatnie 67 lat. Artykuł pokazuje, że artystki żeńskie były niedoreprezentowane w konkursie, z męskimi artystami stanowiącymi większość uczestników. Jednak w ostatnich latach dystans między płciami zaczął się zmniejszać, a coraz więcej kobiet bierze udział w konkursie.

Użycie Gender-API.com w tej analizie pokazuje rosnące znaczenie technologii rozpoznawania płci w różnych branżach, w tym w branży rozrywkowej. Poprzez dostarczenie dokładnych predykcji płci opartych na imionach, Gender-API.com pomaga zapewnić większą różnorodność płci i reprezentację we wszystkich aspektach społeczeństwa.

Gender-API.com jest doskonałym przykładem na to, jak technologia uczenia maszynowego może być wykorzystana do radzenia sobie z problemami związanymi z reprezentacją płci i różnorodnością. Narzędzie jest łatwe w użyciu i może być zintegrowane z różnymi aplikacjami i platformami, co czyni je dostępnym dla wielu branż i firm

Ogólnie artykuł The Guardian oraz wykorzystanie Gender-API.com podkreśla trwająca potrzebę większej różnorodności płci i reprezentacji we wszystkich dziedzinach życia, w tym w przemyśle rozrywkowym. W miarę jak będziemy dążyć do bardziej sprawiedliwego i inkludującego społeczeństwa, narzędzia takie jak Gender-API.com bez wątpienia odegrają kluczową rolę w osiągnięciu tego celu

INTEGRACJA KAMPANII EMAILOWEJ OPTIMIZELY Z GENDER-API.COM

Gender-API.com Optimizely integration
Integracja kampanii emailowej Optimizely z Gender-API.com

Czy chcesz wzbogacić swoje kampanie e-mailowe spersonalizowaną zawartością? Integracja z Gender-API.com w ramach kampanii Optimizely poprzez narzędzie Zapier może Ci w tym pomóc!

Dzięki tej integracji, za każdym razem gdy w kampanii Optimizely zostanie znaleziony nowy klient, Zapier uruchomi przepływ pracy, aby pobrać płeć dla nowego klienta na podstawie jego imienia z Gender-API.com. Następnie dane te zostaną zapisane i umożliwią bardziej personalizowane treści e-mail.

Utwórz konto na Gender-API.com i uzyskaj klucz API. Załóż konto na Zapier i stwórz nowy Zap. Wybierz Optimizely jako aplikację wyzwalającą i wybierz "Pobierz odbiorców". Połącz swoje Optimizely konto i wybierz kampanię mailową, którą chcesz zintegrować. Skonfiguruj akcję Gender-API.com i wybierz "Pobierz płeć po imieniu". Wybierz imię z kampanii Optimizely jako dane wejściowe i podaj swój klucz API Gender-API.com. Dodaj akcję "Zaktualizuj odbiorcę w kampanii Optimizely" w celu zaktualizowania kontaktu o wzbogacone informacje. Zapisz i przetestuj swój Zap.

I to wszystko! Dzięki tej integracji możesz teraz łatwo personalizować swoje kampanie emailowe na podstawie informacji o płci pobranej z Gender-API.com

Starsze wpisy
fast_forward
Czat