Author: Markus Perl

BEKIJK ONZE DOCUMENTATIE IN SWAGGER

OpenAPI Support
Screenshot Swagger

U kunt nu onze volledige API-documentatie bekijken in Swagger. Met Swagger kunt u alle details van onze API-eindpunten bekijken. De tool stelt je in staat om elke aanvraag en elke respons te inspecteren. Je kunt elke variabele bekijken, het type en de beschrijving ervan zien. En geweldig genoeg stelt Swagger je in staat om elke API-eindpunt te proberen en mee te spelen. Je kunt aangepaste gegevens verstrekken en de query's direct vanuit de tool uitvoeren.

Je kunt ook het OpenAPI-definitiebestand downloaden, dat Swagger intern gebruikt. Je kunt dit bestand direct importeren in verschillende tools zoals Postman.

Chat