Author: Markus Perl

GENDER-API.COM TOONT DE BESTE RESULTATEN IN DE BENCHMARK VAN NAME-TO-GENDER INFERENTIE SERVICES

name checker database
Screenshot gender-gap-in-science.org

Onlangs werden we genoemd in een uitgebreide benchmark en vergelijking tussen verschillende beschikbare services voor genderinferentie.

Het team van Gender Gap in Science dat de enquête heeft uitgevoerd, heeft een lijst samengesteld met meer dan 7.000 mensen en hun geslacht. Ze gebruikten deze lijst als basis voor de vergelijking. Ze combineerden verschillende foutmarges en beperkingen om benchmarks te definiëren voor realistische situaties (zoals het minimaliseren van het aantal onnauwkeurigheden terwijl de verwisselingen tussen mannelijke en vrouwelijke toewijzingen onder de drempel van 5% blijven). Bij alle benchmarks en bij bijna alle bronnen van de testdataset toont Gender API de beste resultaten.

"In all our benchmarks, and on almost all sources comprising our test data set, Gender API shows the best results."

Dit resultaat maakt ons erg trots en bevestigt dat niet alleen een eenvoudige database zoekopdracht uitvoeren, maar het werken met data in detail de beste service is die wij onze klanten kunnen bieden.

Chat