Author: Markus Perl

WE ZIJN TROTS OM EEN NIEUWE FUNCTIE VOOR HET UPLOADEN VAN CSV BESTANDEN IN BULK AAN TE KONDIGEN

Met onze nieuwe CSV-bulk-uploadfunctie kunt u nu eenvoudig tot 1 miljoen gegevenssets in één enkel bestand uploaden. Hoewel het niet nodig is om de kolommen specifiek te benoemen, begeleidt onze assistent u door het proces door u te laten kiezen welke kolom welke token bevat, bijvoorbeeld voornaam of land. De functie bevindt zich binnen uw account. Verwerkte records worden in rekening gebracht als verzoeken, zodat u elke maand een CSV-bestand met maximaal 1.000 invoergegevens gratis kunt uploaden. Dit voorbeeld CSV-bestand:
 firstname;lastname
 Silvia;Miller
 Jonathan;Holmes
 Sophia;Smith
zal resulteren in:
 firstname;lastname;ga_gender;ga_accuracy
 Silvia;Miller;female;99
 Jonathan;Holmes;male;100
 Sophia;Smith;female;98
Chat