IK HEB EEN BEWIJS VAN WOONPLAATS NODIG. KUN JE ZO'N BEWIJS VERSTREKKEN?

Als u een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig heeft van ons bedrijf, neem dan contact op met ons support wat betreft uw verzoek. Het uittreksel dient voor elk bedrijf afzonderlijk te worden aangevraagd. Voeg in uw verzoek het volledige adres van uw bedrijf, uw land van verblijf en, indien beschikbaar, uw belastingnummer toe. Het uittreksel uit het bevolkingsregister moet door ons belastingkantoor worden ondertekend. Gewoonlijk duurt het 2-3 weken voordat het ondertekende formulier wordt ontvangen, waarna wij u deze als een digitale scan kunnen verstrekken. Screenshot van bewijs van woonplaats

Chat