WAT GEBEURT ER ALS EEN NAAM ZOWEL DOOR MANNEN ALS VROUWEN WORDT GEBRUIKT?

Afhankelijk van uw API-versie of de integratie die u gebruikt, retourneren onze endpoints een precisie- of waarschijnlijkheidswaarde in de respons. De precisieparameter geeft aan hoe zeker we zijn dat deze naam mannelijk of vrouwelijk is. De waarde wordt berekend aan de hand van het aantal records in onze database. Als we bijvoorbeeld 100 monsters van een naam hebben, zijn er 96 vrouwelijk en 4 mannelijk, dan is de precisie 96% (of een waarschijnlijkheid van .96). Een lage precisie geeft aan dat deze naam waarschijnlijk door meerdere genders wordt gebruikt en niet aan een specifiek geslacht kan worden gekoppeld.

Chat