Author: Markus Perl

GENDER-API.COM, İSIMDEN CINSIYETE ÇıKARıMLAMA HIZMETLERI BENCHMARK'SıNDA EN İYI SONUçLARı GöSTERIYOR

name checker database
gender-gap-in-science.org adresinin ekran görüntüsü

Kısa süre önce birkaç farklı cinsiyet tahmin hizmetinin karşılaştırmalı bir incelemesi olan comprehensive benchmark'te adımız geçti.

Anketi yürüten Bilimde Cinsiyet Ayrımı ekibi, 7.000'den fazla kişinin cinsiyetini içeren bir liste oluşturdu ve bu listeyi karşılaştırma temeli olarak kullandı. Gerçekçi durumlar için (örneğin, tüm hataların oranını minimize etmek ve kadın ve erkek atamaları karıştırmalarını %5’in altında tutmak gibi) farklı hata metriklerini ve kısıtlamalarını birleştirdiler ve ölçütler belirlediler. Tüm ölçütlerde ve test veri setini kapsayan neredeyse tüm kaynaklarda, Gender API en iyi sonuçları göstermektedir.

"In all our benchmarks, and on almost all sources comprising our test data set, Gender API shows the best results."

Bu sonuç bizleri gururlandırıyor ve sadece basit bir veritabanı araması değil, verilerle detaylı çalışmanın müşterilerimize sunabileceğimiz en iyi hizmet olduğunu doğruluyor.

Sohbet