API Belgeleri Birleşik API v2.0

API v1.0

Ayrıca, entegrasyonu daha kolay olan endpointlerimizle başka bir API sürümü de sunuyoruz. API'lerin uygulanmasında yeniyseniz, v1.0 endpointimize geçebilirsiniz.

İsimle sorgulama yapın

Bir isim tarafından cinsiyeti sorgulamanın en kolay yolu budur. Her yanıt JSON kodlamalıdır:

Post
Gerekli Talepler: 1
URL
https://gender-api.com/v2/gender
Headers
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <Yetkilendirme belirteciniz>
link
JSON Payload
Alan Tür Gerekli Açıklama
first_name string Evet Sorgulamak için isim
country string Hayır ISO 3166 ALPHA-2 Ülke Kodu
link
locale string Hayır Tarayıcı Dil Ayarı
ip string Hayır Geçerli IPv4 veya IPv6 adresi
id string Hayır Maksimum 50 karakter. Bu kimliği herhangi bir alfanumerik değere ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak, kimliği veritabanınızdaki veri kümesinin iç kimliği olarak ayarlayabilirsiniz. Asenkron bir ortamda, bu size önceki bir isteği yanıta daha iyi bağlamanıza yardımcı olabilir

Örnekler

Sadece ad ile sorgu yapma
{"first_name":"Sandra"}
Ad ve ülke kodu ile sorgu yapma
{"first_name":"Sandra","country":"US"}
Ad ve tarayıcı yereli ile sorgu yapma
{"first_name":"Sandra","locale":"en_US"}
Ad ve bölge belirlemek için IP adresi kullanarak sorgu yapma
{"first_name":"Sandra","ip":"54.201.16.177"}
Birden fazla adı tek bir istekte sorgula
[{"first_name":"Sandra","country":"US"},{"first_name":"Jason","country":"US"}]
Yanıt
{
  "input": {
    "first_name": "Sandra"
  },
  "details": {
    "credits_used": 1,
    "samples": 464,
    "country": null,
    "first_name_sanitized": "sandra",
    "duration": "436ms"
  },
  "result_found": true,
  "first_name": "Sandra",
  "probability": 0.85,
  "gender": "female"
}
Alan Tür Açıklama
input object Gönderilen veri yükü
details.credits_used int Bu sorgu için kullanılan istek sayısı
details.samples int İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı
details.country string Bulduğumuz ülke
details.first_name_sanitized string Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim
details.duration string Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman
result_found bool Belirtilen isim için bir cinsiyet sorgulayabildiysek doğru
first_name string Cinsiyetlendirme için kullandığımız ilk isim
probability float Bu (0 ile 1 arasındaki) değer, veritabanımızın güvenilirliğini belirler. 1 değeri, cinsiyet talebinize yönelik sonuçların %100 doğru olduğu anlamına gelir.
gender string Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor

Tam isme göre sorgu - İSİM VE SOYİSİM AYRIĞI

Eğer sayfanızda ad ve soyadı birleştirilmiş bir alan kullanıyorsanız, bu API'yi kullanarak parçaları çıkarabilirsiniz:

Post
Gerekli Talepler: 1
URL
https://gender-api.com/v2/gender
Headers
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <Yetkilendirme belirteciniz>
link
JSON Payload
Alan Tür Gerekli Açıklama
full_name string Evet Sorgulamak için isim
country string Hayır ISO 3166 ALPHA-2 Ülke Kodu
link
locale string Hayır Tarayıcı Dil Ayarı
ip string Hayır Geçerli IPv4 veya IPv6 adresi
id string Hayır Maksimum 50 karakter. Bu kimliği herhangi bir alfanumerik değere ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak, kimliği veritabanınızdaki veri kümesinin iç kimliği olarak ayarlayabilirsiniz. Asenkron bir ortamda, bu size önceki bir isteği yanıta daha iyi bağlamanıza yardımcı olabilir

Örnekler

Sadece tam adla sorgula
{"full_name":"Theresa Miller"}
Tam ad ve ülke kodu ile sorgula
{"full_name":"Theresa Miller","country":"US"}
Tam ad ve tarayıcı dil koduyla sorgula
{"full_name":"Thomas Johnson","locale":"en_US"}
Tam ada göre sorgula ve konumlandırma için IP adresi kullan
{"full_name":"Markus Stefan NonExistingLastName","ip":"54.201.16.177"}
Birden fazla adı tek bir istekte sorgula
[{"full_name":"Theresa Miller"},{"full_name":"Thomas Johnson","country":"US"}]
Yanıt
{
  "input": {
    "full_name": "Theresa Miller"
  },
  "details": {
  "credits_used": 1,
    "duration": "33ms",
    "samples": 8961,
    "country": null,
    "first_name_sanitized": "theresa"
  },
  "result_found": true,
  "last_name": "Miller",
  "first_name": "Theresa",
  "probability": 0.98,
  "gender": "female"
}
Alan Tür Açıklama
input object Gönderilen veri yükü
details.credits_used int Bu sorgu için kullanılan istek sayısı
details.samples int İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı
details.country string Bulduğumuz ülke
details.full_name_sanitized int Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim
details.duration string Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman
result_found bool Belirtilen isim için bir cinsiyet sorgulayabildiysek doğru
full_name string Cinsiyetlendirme için kullandığımız tam isim
probability float Bu (0 ile 1 arasındaki) değer, veritabanımızın güvenilirliğini belirler. 1 değeri, cinsiyet talebinize yönelik sonuçların %100 doğru olduğu anlamına gelir.
gender string Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor

E-posta adresine göre sorgula

Ayrıca, bir e-posta adresi içeren bir e-posta adresi kullanarak cinsiyeti sorgulayabilirsiniz:

Post
Gerekli Talepler: 1
URL
https://gender-api.com/v2/gender
Headers
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <Yetkilendirme belirteciniz>
link
JSON Payload
Alan Tür Gerekli Açıklama
email string Evet Sorgulanacak e-posta adresi
country string Hayır ISO 3166 ALPHA-2 Ülke Kodu
link
locale string Hayır Tarayıcı Dil Ayarı
ip string Hayır Geçerli IPv4 veya IPv6 adresi
id string Hayır Maksimum 50 karakter. Bu kimliği herhangi bir alfanumerik değere ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak, kimliği veritabanınızdaki veri kümesinin iç kimliği olarak ayarlayabilirsiniz. Asenkron bir ortamda, bu size önceki bir isteği yanıta daha iyi bağlamanıza yardımcı olabilir

Örnekler

Sadece e-posta adresine göre sorgula
{"email":"theresa.miller14@gmail.com"}
E-posta adresi ve ülke koduna göre sorgula
{"email":"thomas.clarks@hotmail.com","country":"US"}
E-posta adresi ve tarayıcı yereli ile sorgula
{"email":"Thomas.j32@live.com","locale":"en_US"}
E-posta adresine göre sorgula ve konumlandırmak için bir IP adresi kullanın
{"email":"thomasfromnewyork@gmail.com","ip":"54.201.16.177"}
Birden fazla adı tek bir istekte sorgula
[{"email":"thomas.clarks@hotmail.com","country":"US"},{"email":"theresa.miller14@gmail.com"}]
Yanıt
{
  "input": {
    "email": "theresa.miller14@gmail.com"
  },
  "details": {
    "credits_used": 1,
    "duration": "12ms",
    "samples": 8961,
    "country": null,
    "first_name_sanitized": "theresa"
  },
  "result_found": true,
  "last_name": "Miller",
  "first_name": "Theresa",
  "probability": 0.98,
  "gender": "female"
}
Alan Tür Açıklama
input object Gönderilen veri yükü
details.credits_used int Bu sorgu için kullanılan istek sayısı
details.samples int İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı
details.country string Bulduğumuz ülke
details.email_sanitized int Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim
details.duration string Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman
result_found bool Belirtilen isim için bir cinsiyet sorgulayabildiysek doğru
email string Cinsiyetlendirme için kullandığımız e-posta adresi
probability float Bu (0 ile 1 arasındaki) değer, veritabanımızın güvenilirliğini belirler. 1 değeri, cinsiyet talebinize yönelik sonuçların %100 doğru olduğu anlamına gelir.
gender string Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor

Köken Ülkesi Al

Bir ismin köken ülkesini al:

Post
Gerekli Talepler: 2
URL
https://gender-api.com/v2/country-of-origin
Headers
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <Yetkilendirme belirteciniz>
link
JSON Payload
Alan Tür Gerekli Açıklama
first_name string Evet Sorgulamak için ilk isim
full_name string Hayır İlk isim alanı yerine sağlanabilir tam ad
email string Hayır İlk isim alanı yerine sağlanabilir e-posta adresi
id string Hayır Maksimum 50 karakter. Bu kimliği herhangi bir alfanumerik değere ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak, kimliği veritabanınızdaki veri kümesinin iç kimliği olarak ayarlayabilirsiniz. Asenkron bir ortamda, bu size önceki bir isteği yanıta daha iyi bağlamanıza yardımcı olabilir

Örnekler

İsimle sorgulama yapın
{"first_name":"Johann"}
Tam isme göre sorgu
{"full_name":"Theresa Miller"}
E-posta adresine göre sorgula
{"full_name":"sophia5342@gmail.com"}
Yanıt
{
  "input": {
    "first_name": "Johann",
    "id": 12
  },
  "details": {
    "credits_used": 2,
    "duration": "414ms",
    "samples": 890,
    "country": null,
    "first_name_sanitized": "johann"
  },
  "result_found": true,
  "country_of_origin": [
    {
      "country_name": "Germany",
      "country": "DE",
      "probability": 0.52,
      "continental_region": "Europe",
      "statistical_region": "Western Europe"
    },
    {
      "country_name": "Austria",
      "country": "AT",
      "probability": 0.48,
      "continental_region": "Europe",
      "statistical_region": "Western Europe"
    }
  ],
  "first_name": "Johann",
  "probability": 0.9,
  "gender": "male"
 }
Alan Tür Açıklama
input object Gönderilen veri yükü
details.credits_used int Bu sorgu için kullanılan istek sayısı
details.samples int İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı
details.country string Bulduğumuz ülke
details.first_name_sanitized string Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim
details.duration string Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman
result_found bool Belirtilen isim için bir cinsiyet sorgulayabildiysek doğru
country_of_origin_map_url string Bu isim hakkında interaktif bir harita için URL
first_name string Cinsiyetlendirme için kullandığımız ilk isim
probability float Bu değer (0 ile 1 arasında) veritabanımızın güvenirliğini belirler. 1 değeri, cinsiyetinizle ilgili isteğinizin sonuçlarının %100 doğru olduğu anlamına gelir
gender string Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor
country_of_origin object Kökeni ilk 25 ülke. Desteklenen ülkelerin tam listesi için "Mümkün Olan Tüm Ülkelerin Tam Listesi"ni görün. Her kayıt, ülke_adı, ülke, olasılık, kıtasal_bölge ve istatistiksel_bölge alanlarını içerir
Etkileşimli Harita Ekran Görüntüsü
Tam Olası Ülke Listesi
Ülke kodu Ülke Adı İstatistiksel Bölge Kıta Bölgesi
CN China Eastern Asia Asia
IN India Southern Asia Asia
US United States Northern America Americas
ID Indonesia South-eastern Asia Asia
BR Brazil South America Americas
PK Pakistan Southern Asia Asia
NG Nigeria Western Africa Africa
BD Bangladesh Southern Asia Asia
RU Russia Eastern Europe Europe
MX Mexico Central America Americas
JP Japan Eastern Asia Asia
ET Ethiopia Eastern Africa Africa
PH Philippines South-eastern Asia Asia
EG Egypt Northern Africa Africa
VN Vietnam South-eastern Asia Asia
DE Germany Western Europe Europe
CD Democratic Republic of the Congo Middle Africa Africa
IR Iran Southern Asia Asia
TR Turkey Western Asia Asia
TH Thailand South-eastern Asia Asia
GB United Kingdom Northern Europe Europe
FR France Western Europe Europe
IT Italy Southern Europe Europe
TZ Tanzania Eastern Africa Africa
ZA South Africa Southern Africa Africa
MM Myanmar South-eastern Asia Asia
KR South Korea Eastern Asia Asia
CO Colombia South America Americas
KE Kenya Eastern Africa Africa
ES Spain Southern Europe Europe
AR Argentina South America Americas
UA Ukraine Eastern Europe Europe
UG Uganda Eastern Africa Africa
DZ Algeria Northern Africa Africa
SD Sudan Northern Africa Africa
IQ Iraq Western Asia Asia
PL Poland Eastern Europe Europe
CA Canada Northern America Americas
MA Morocco Northern Africa Africa
AF Afghanistan Southern Asia Asia
SA Saudi Arabia Western Asia Asia
PE Peru South America Americas
VE Venezuela South America Americas
UZ Uzbekistan Central Asia Asia
MY Malaysia South-eastern Asia Asia
AO Angola Middle Africa Africa
MZ Mozambique Eastern Africa Africa
NP Nepal Southern Asia Asia
GH Ghana Western Africa Africa
YE Yemen Western Asia Asia
MG Madagascar Eastern Africa Africa
KP North Korea Eastern Asia Asia
AU Australia AustraliaandNew Zealand Oceania
CI Ivory Coast Western Africa Africa
CM Cameroon Middle Africa Africa
TW Taiwan Eastern Asia Asia
NE Niger Western Africa Africa
LK Sri Lanka Southern Asia Asia
RO Romania Eastern Europe Europe
BF Burkina Faso Western Africa Africa
MW Malawi Eastern Africa Africa
ML Mali Western Africa Africa
SY Syria Western Asia Asia
KZ Kazakhstan Central Asia Asia
CL Chile South America Americas
ZM Zambia Eastern Africa Africa
NL Netherlands Western Europe Europe
GT Guatemala Central America Americas
EC Ecuador South America Americas
ZW Zimbabwe Eastern Africa Africa
KH Cambodia South-eastern Asia Asia
SN Senegal Western Africa Africa
TD Chad Middle Africa Africa
SO Somalia Eastern Africa Africa
GN Guinea Western Africa Africa
SD Sudan Northern Africa Africa
RW Rwanda Eastern Africa Africa
TN Tunisia Northern Africa Africa
CU Cuba Caribbean Americas
BE Belgium Western Europe Europe
BJ Benin Western Africa Africa
GR Greece Southern Europe Europe
BO Bolivia South America Americas
HT Haiti Caribbean Americas
BI Burundi Eastern Africa Africa
DO Dominican Republic Caribbean Americas
CZ Czech Republic Eastern Europe Europe
PT Portugal Southern Europe Europe
SE Sweden Northern Europe Europe
AZ Azerbaijan Western Asia Asia
HU Hungary Eastern Europe Europe
JO Jordan Western Asia Asia
BY Belarus Eastern Europe Europe
AE United Arab Emirates Western Asia Asia
HN Honduras Central America Americas
TJ Tajikistan Central Asia Asia
RS Serbia Southern Europe Europe
AT Austria Western Europe Europe
CH Switzerland Western Europe Europe
IL Israel Western Asia Asia
PG Papua New Guinea Melanesia Oceania
TG Togo Western Africa Africa
SL Sierra Leone Western Africa Africa
HK Hong Kong Eastern Asia Asia
BG Bulgaria Eastern Europe Europe
LA Laos South-eastern Asia Asia
PY Paraguay South America Americas
SV El Salvador Central America Americas
LY Libya Northern Africa Africa
NI Nicaragua Central America Americas
LB Lebanon Western Asia Asia
KG Kyrgyzstan Central Asia Asia
TM Turkmenistan Central Asia Asia
DK Denmark Northern Europe Europe
SG Singapore South-eastern Asia Asia
FI Finland Northern Europe Europe
SK Slovakia Eastern Europe Europe
NO Norway Northern Europe Europe
CG Congo Middle Africa Africa
ER Eritrea Eastern Africa Africa
PS Palestine Western Asia Asia
CR Costa Rica Central America Americas
IE Ireland Northern Europe Europe
LR Liberia Western Africa Africa
NZ New Zealand AustraliaandNew Zealand Oceania
CF Central African Republic Middle Africa Africa
OM Oman Western Asia Asia
MR Mauritania Western Africa Africa
HR Croatia Southern Europe Europe
KW Kuwait Western Asia Asia
PA Panama Central America Americas
MD Moldova Eastern Europe Europe
GE Georgia Western Asia Asia
PR Puerto Rico Caribbean Americas
BA Bosnia and Herzegovina Southern Europe Europe
UY Uruguay South America Americas
MN Mongolia Eastern Asia Asia
AM Armenia Western Asia Asia
AL Albania Southern Europe Europe
JM Jamaica Caribbean Americas
LT Lithuania Northern Europe Europe
QA Qatar Western Asia Asia
NA Namibia Southern Africa Africa
BW Botswana Southern Africa Africa
LS Lesotho Southern Africa Africa
GM The Gambia Western Africa Africa
MK Republic of Macedonia Southern Europe Europe
SI Slovenia Southern Europe Europe
GA Gabon Middle Africa Africa
LV Latvia Northern Europe Europe
GW Guinea-Bissau Western Africa Africa
BH Bahrain Western Asia Asia
TT Trinidad and Tobago Caribbean Americas
SZ Swaziland Southern Africa Africa
EE Estonia Northern Europe Europe
TL East Timor South-eastern Asia Asia
GQ Equatorial Guinea Middle Africa Africa
MU Mauritius Eastern Africa Africa
CY Cyprus Western Asia Asia
DJ Djibouti Eastern Africa Africa
FJ Fiji Melanesia Oceania
RE Réunion Eastern Africa Africa
KM Comoros Eastern Africa Africa
BT Bhutan Southern Asia Asia
GY Guyana South America Americas
ME Montenegro Southern Europe Europe
MO Macau Eastern Asia Asia
SB Solomon Islands Melanesia Oceania
LU Luxembourg Western Europe Europe
SR Suriname South America Americas
EH Western Sahara Northern Africa Africa
CV Cape Verde Western Africa Africa
GP Guadeloupe Caribbean Americas
MV Maldives Southern Asia Asia
MT Malta Southern Europe Europe
BN Brunei South-eastern Asia Asia
BS Bahamas Caribbean Americas
MQ Martinique Caribbean Americas
BZ Belize Central America Americas
IS Iceland Northern Europe Europe
BB Barbados Caribbean Americas
PF French Polynesia Polynesia Oceania
GF French Guiana South America Americas
NC New Caledonia Melanesia Oceania
VU Vanuatu Melanesia Oceania
YT Mayotte Eastern Africa Africa
ST Sao Tome and Principe Middle Africa Africa
WS Samoa Polynesia Oceania
LC Saint Lucia Caribbean Americas
JE Guernsey and Jersey Northern Europe Europe
GU Guam Micronesia Oceania
CW Curaçao Caribbean Americas
KI Kiribati Micronesia Oceania
VC Saint Vincent and the Grenadines Caribbean Americas
TO Tonga Polynesia Oceania
GD Grenada Caribbean Americas
FM Federated States of Micronesia Micronesia Oceania
AW Aruba Caribbean Americas
VI United States Virgin Islands Caribbean Americas
AG Antigua and Barbuda Caribbean Americas
SC Seychelles Eastern Africa Africa
IM Isle of Man Northern Europe Europe
AD Andorra Southern Europe Europe
DM Dominica Caribbean Americas
KY Cayman Islands Caribbean Americas
BM Bermuda Northern America Americas
GL Greenland Northern America Americas
AS American Samoa Polynesia Oceania
KN Saint Kitts and Nevis Caribbean Americas
MP Northern Mariana Islands Micronesia Oceania
MH Marshall Islands Micronesia Oceania
FO Faroe Islands Northern Europe Europe
SX Sint Maarten Caribbean Americas
MC Monaco Western Europe Europe
LI Liechtenstein Western Europe Europe
TC Turks and Caicos Islands Caribbean Americas
GI Gibraltar Southern Europe Europe
SM San Marino Southern Europe Europe
VG British Virgin Islands Caribbean Americas
BQ Caribbean Netherlands Caribbean Americas
PW Palau Micronesia Oceania
CK Cook Islands Polynesia Oceania
AI Anguilla Caribbean Americas
WF Wallis and Futuna Polynesia Oceania
NR Nauru Micronesia Oceania
TV Tuvalu Polynesia Oceania
PM Saint Pierre and Miquelon Northern America Americas
MS Montserrat Caribbean Americas
SH Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha Western Africa Africa
FK Falkland Islands South America Americas
NU Niue Polynesia Oceania
TK Tokelau Polynesia Oceania
VA Vatican City Southern Europe Europe

İstatistikleri Al

Bu çağrıyla hesabınıza ilişkin bazı istatistikleri alabilirsiniz:

Al
URL
https://gender-api.com/v2/statistic
Headers
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <Yetkilendirme belirteciniz>
link
Yanıt
{
  "is_limit_reached": false,
  "remaining_credits": 24999,
  "details": {
    "credits_used": 0,
    "duration": "83ms"
  },
  "usage_last_month": {
    "date": "2018-03",
    "credits_used": 25
  }
}
Alan Tür Açıklama
is_limit_reached bool Talepler kalmadıysa doğru döner
remaining_credits int Kaldırılan talep sayısı
details.credits_used int Bu sorgu için kullanılan istek sayısı
details.duration string Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman
usage_last_month.date string Geçen ayın tarihi
usage_last_month.credits_used int Son bir ay içinde kullandığınız talepler

Hata Kodları

Status endpoint-not-found
HTTP Status Code 404
Description API endpoint not found
Status limit-exceeded
HTTP Status Code 401
Description Limit exceeded. Thank you for using our service. Please consider to buy more requests.
Status parameter-first-name-invalid
HTTP Status Code 400
Description The "first_name" parameter is invalid. The parameter can only be a string with a length from 1 to 50 chars.
Status parameter-full-name-invalid
HTTP Status Code 400
Description The "full_name" parameter is invalid. The parameter can only be a string with a length from 3 to 100 chars.
Status parameter-email-invalid
HTTP Status Code 400
Description The "email" parameter is invalid. The parameter can only be a string with a length from 3 to 100 chars and must be a valid email address.
Status key-parameter-missing
HTTP Status Code 400
Description The "key" parameter is not set. Please create an account to fetch an API key.
Status invalid-key
HTTP Status Code 400
Description Invalid API key. You can find your personal API key in your account.
Status invalid-country-code
HTTP Status Code 400
Description The given country code is not valid. You can find a list of valid country codes in our API docs.
Status invalid-ip-address
HTTP Status Code 400
Description The given ip address is not valid. Please provide either a valid IPv4 or an IPv6 address.
Status generic-error
HTTP Status Code 400
Description
Status invalid-json
HTTP Status Code 400
Description
Status invalid-locale
HTTP Status Code 400
Description The given locale is not valid. You can find a list of valid country codes in our API docs.
Status invalid-id
HTTP Status Code 400
Description The given id is not valid. An id can be either an integer or a string with 50 chars at max.
Status mandatory-parameter-missing
HTTP Status Code 400
Description Mandatory parameter missing. Either first_name, full_name or email must be set.
Status content-type-missing
HTTP Status Code 400
Description Content-Type missing. Please add a "Content-Type: application/json" to your API call.
Status missing-json
HTTP Status Code 400
Description We weren't able to find a json body in your API call. Please make sure the body is sent with a POST request to our API endpoint.
Status too-many-queries
HTTP Status Code 400
Description Too many queries in a single API call.
Status too-many-queries-api-key
HTTP Status Code 400
Description Too many queries in a single API call. Your API key is limited to 3 lookups per request.
Status authorization-header-missing
HTTP Status Code 400
Description Your query misses the "Authorization" header with the bearer token.
Status invalid-auth-token
HTTP Status Code 400
Description Invalid authentication token provided. Please log in to your account to find a list of valid tokens or to create a new one.
Status email-invalid
HTTP Status Code 400
Description Invalid or empty email address given.
Status password-invalid
HTTP Status Code 400
Description Invalid credentials. Login failed. Please also check your account that third-party app access is not restricted.: https://gender-api.com/de/account/password
Status label-invalid
HTTP Status Code 400
Description Invalid label given. A label must be a string between 2 and 30 chars.
Status email-account-not-found
HTTP Status Code 400
Description No Gender-API.com account found. Please create a free account first, to sign-in with Google or try to login with an existing username or password.
Status invalid-list-of-names
HTTP Status Code 400
Description Invalid list of names. Expected array of strings.
Bu ürün, MaxMind tarafından oluşturulan GeoLite2 verilerini içerir, mevcuttur http://www.maxmind.com.
Sohbet