API Belgeleri Birleşik API v2.0

API v1.0

Ayrıca, entegrasyonu daha kolay olan endpointlerimizle başka bir API sürümü de sunuyoruz. API'lerin uygulanmasında yeniyseniz, v1.0 endpointimize geçebilirsiniz.

Tam isme göre sorgu - İSİM VE SOYİSİM AYRIĞI

Eğer sayfanızda ad ve soyadı birleştirilmiş bir alan kullanıyorsanız, bu API'yi kullanarak parçaları çıkarabilirsiniz:

Post
Gerekli Talepler: 1
URL
https://gender-api.com/v2/gender
Headers
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <Yetkilendirme belirteciniz>
link
JSON Payload
Alan Tür Gerekli Açıklama
full_name string Evet Sorgulamak için isim
country string Hayır ISO 3166 ALPHA-2 Ülke Kodu
link
locale string Hayır Tarayıcı Dil Ayarı
ip string Hayır Geçerli IPv4 veya IPv6 adresi
id string Hayır Maksimum 50 karakter. Bu kimliği herhangi bir alfanumerik değere ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak, kimliği veritabanınızdaki veri kümesinin iç kimliği olarak ayarlayabilirsiniz. Asenkron bir ortamda, bu size önceki bir isteği yanıta daha iyi bağlamanıza yardımcı olabilir

Örnekler

Sadece tam adla sorgula
{"full_name":"Theresa Miller"}
Tam ad ve ülke kodu ile sorgula
{"full_name":"Theresa Miller","country":"US"}
Tam ad ve tarayıcı dil koduyla sorgula
{"full_name":"Thomas Johnson","locale":"en_US"}
Tam ada göre sorgula ve konumlandırma için IP adresi kullan
{"full_name":"Markus Stefan NonExistingLastName","ip":"54.201.16.177"}
Birden fazla adı tek bir istekte sorgula
[{"full_name":"Theresa Miller"},{"full_name":"Thomas Johnson","country":"US"}]
Yanıt
{
  "input": {
    "full_name": "Theresa Miller"
  },
  "details": {
  "credits_used": 1,
    "duration": "33ms",
    "samples": 8961,
    "country": null,
    "first_name_sanitized": "theresa"
  },
  "result_found": true,
  "last_name": "Miller",
  "first_name": "Theresa",
  "probability": 0.98,
  "gender": "female"
}
Alan Tür Açıklama
input object Gönderilen veri yükü
details.credits_used int Bu sorgu için kullanılan istek sayısı
details.samples int İstediğinizle eşleşen veritabanımızdaki kayıt sayısı
details.country string Bulduğumuz ülke
details.full_name_sanitized int Normalizasyon işlemimizi uyguladıktan sonra isim
details.duration string Sunucunun isteği işlemesi için gereken zaman
result_found bool Belirtilen isim için bir cinsiyet sorgulayabildiysek doğru
full_name string Cinsiyetlendirme için kullandığımız tam isim
probability float Bu (0 ile 1 arasındaki) değer, veritabanımızın güvenilirliğini belirler. 1 değeri, cinsiyet talebinize yönelik sonuçların %100 doğru olduğu anlamına gelir.
gender string Olası değerler: erkek, kadın, bilinmiyor
Bu ürün, MaxMind tarafından oluşturulan GeoLite2 verilerini içerir, mevcuttur http://www.maxmind.com.
Sohbet