Author: Markus Perl

SORGU BAşıNA BIRDEN FAZLA ISIM

Her sorguda birden fazla ad desteği ekledik. Artık tek bir istekte en fazla 100 ad sorgulayabilirsiniz. Birden fazla ad sorgulamak için url'ye noktalı virgülle ayrılmış olarak ekleyin:
GET https://gender-api.com/get?name=anna;jack;stephen
Sonuç aşağıdaki gibi olacak:
{"name":"anna;jack;stephen","result":[{"name":"anna","gender":"female","samples":51142,"accuracy":98},{"name":"jack","gender":"male","samples":24890,"accuracy":97},{"name":"stephen","gender":"male","samples":26428,"accuracy":100}],"duration":"190ms"}
Sohbet