Author: Markus Perl

SPLIT API'MIZ BETA AşAMASıNDAN çıKTı

Bir yıl boyunca test ettikten sonra, split API'miz beta sürümünden çıktı. API, bir yıl önce bazı en büyük müşterilerimizle ilk başlattığımızdan bu yana sürekli olarak geliştirildi. API tam adları (ad ve soyad) parçalara ayırabilir. Sayfanızda birleştirilmiş bir ad-soyad alanınız varsa, parçaları çıkarmak için bu API'yi kullanın:
GET https://gender-api.com/get?split=theresa%20miller&key=<your api key>
İstek şu şekilde geri dönecektir:
{"last_name":"Miller","first_name":"Theresa","strict":false,"name":"theresa","gender":"female","samples":8065,"accuracy":98,"duration":"56ms"}
Sohbet