EğER BIR ISIM HEM ERKEKLER HEM DE KADıNLAR TARAFıNDAN KULLANıLıYORSA NE OLUR?

API sürümünüze veya kullandığınız entegrasyona bağlı olarak, uç noktalarımız yanıtta bir doğruluk veya olasılık değeri döndürür. Doğruluk parametresi, bu ismin erkek veya kadın tarafından daha fazla kullanılıp kullanılmadığından ne kadar emin olduğumuzu belirtir. Bu değer veritabanımızdaki kayıtların sayısına göre hesaplanır. Örneğin, bir ismin 100 örneği varsa, 96'sı kadın ve 4'ü erkekse, doğruluk %96'dır (veya .96 olasılık). Düşük bir doğruluk, bu ismin muhtemelen birden fazla cinsiyet tarafından kullanıldığını ve belirli bir cinsiyete çekilemeyeceğini gösterir.

Sohbet