EXCEL DOSYASı YüKLEYEBILIR MIYIM?

Excel dosyalarınızı en fazla 300.000 satırla yükleyebilirsiniz. Daha büyük veri kümeleri için lütfen CSV dosyası yükleyin. Bir sayfası olan .xlsx dosyalarını destekliyoruz. Birden fazla yaprak içeren bir dosya yüklerseniz, sadece ilk yaprak işlenecektir. Sayfanızdaki ilk satır sütun başlıklarını içermelidir. Dosya en az bir ad sütunu içermelidir, ülke sütunu ise isteğe bağlıdır. Veri koruma nedenleriyle, yüklenen dosyalar bir yılın sonunda otomatik olarak silinecektir. Örnek dosyayı buradan indirin. Örnek:
Excel Örneği

Sohbet