BLOG

WE ZIJN TROTS OM EEN NIEUWE FUNCTIE VOOR HET UPLOADEN VAN CSV BESTANDEN IN BULK AAN TE KONDIGEN

Met onze nieuwe CSV-bulk-uploadfunctie kunt u nu eenvoudig tot 1 miljoen gegevenssets in één enkel bestand uploaden. Hoewel het niet nodig is om de kolommen specifiek te benoemen, begeleidt onze assistent u door het proces door u te laten kiezen welke kolom welke token bevat, bijvoorbeeld voornaam of land. De functie bevindt zich binnen uw account. Verwerkte records worden in rekening gebracht als verzoeken, zodat u elke maand een CSV-bestand met maximaal 1.000 invoergegevens gratis kunt uploaden. Dit voorbeeld CSV-bestand:
 firstname;lastname
 Silvia;Miller
 Jonathan;Holmes
 Sophia;Smith
zal resulteren in:
 firstname;lastname;ga_gender;ga_accuracy
 Silvia;Miller;female;99
 Jonathan;Holmes;male;100
 Sophia;Smith;female;98

ONZE DATABASE GROEIT EN GROEIT

We voegen continu meer en meer datasets aan onze database toe. Vandaag ondersteunen we meer dan 140 landen met meer dan 350.000 unieke namen. In totaal bevat onze database 5.347.230 datasets. Met 68.077 namen is de Verenigde Staten ons best ondersteunde land ter wereld.

MEERDERE NAMEN PER ZOEKOPDRACHT

We hebben ondersteuning toegevoegd voor meerdere namen per query. Je kunt nu tot 100 namen opvragen in één enkel verzoek. Om meerdere namen op te vragen, voeg je ze eenvoudig toe aan de url, gescheiden door een puntkomma:
GET https://gender-api.com/get?name=anna;jack;stephen
Het resultaat ziet er zo uit:
{"name":"anna;jack;stephen","result":[{"name":"anna","gender":"female","samples":51142,"accuracy":98},{"name":"jack","gender":"male","samples":24890,"accuracy":97},{"name":"stephen","gender":"male","samples":26428,"accuracy":100}],"duration":"190ms"}

GENDER-API.COM IS ONLINE GEGAAN

Aangezien er op de markt geen eenvoudige manier was om het geslacht af te leiden van een voornaam voor commercieel gebruik, zijn we ons project gender-api.com gestart met een dataset van ongeveer 140.000 namen uit 68 verschillende landen om aan deze behoeften te voldoen. Ons doel is om de maximale varianten van spelling te ondersteunen en rekening te houden met de eigenaardigheden van verschillende landen over de hele wereld.
fast_rewind
Nieuwere berichten
Chat