GENDER API PHP-LEGACY

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą Composera:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client

function getGender($firstname) {
  $myKey = 'insert your server key here';
  $data = json_decode(file_get_contents(
  'https://gender-api.com/get?key=' .
  $myKey .
  '&name=' . urlencode($firstname)));
  return $data->gender;
  }

  echo getGender('markus'); //Output: male

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Tutaj pobierz przykładowy projekt:

Dokumentacja:

https://github.com/microknights/Gender-API
Czat