GENDER API PYTHON

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą Composera:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Python 3.*
import json

from urllib.request import urlopen

myKey = "insert your server key here"
url = "https://gender-api.com/get?key=" + myKey + "&name=kevin"
response = urlopen(url)
decoded = response.read().decode('utf-8')
data = json.loads(decoded)
print( "Gender: " + data["gender"]); #Gender: male

Python 2.*
import json
import urllib2

myKey = "insert your servery key here"
data = json.load(urllib2.urlopen("https://gender-api.com/get?key=" + myKey + "&name=markus"))
print "Gender: " + data["gender"]; #Gender: male

Tutaj pobierz przykładowy projekt:

Dokumentacja:

https://github.com/microknights/Gender-API
Czat