GENDER API TYPESCRIPT

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą Composera:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

$ npm i gender-api.com-client --save
import {Client as GenderApiClient, ResultSingleName} from "gender-api.com-client";

const genderApiClient = new GenderApiClient("your API key");

try {
  genderApiClient.getByFirstName('theresa', (response: ResultSingleName) => {
   console.log(response.gender); //female
   console.log(response.accuracy); //98
  });

  genderApiClient.getByFirstNameAndCountry('john', 'US', (response: ResultSingleName) => {
   console.log(response.gender); //male
   console.log(response.accuracy); //99
  });
}
catch(e) {
 console.log('Error:', e);
}

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Najpierw zainstaluj naszą bibliotekę za pomocą npm:

Zobacz pełną dokumentację klienta tutaj:

https://github.com/markus-perl/gender-api-client-npm

Tutaj pobierz przykładowy projekt:

Dokumentacja:

https://github.com/microknights/Gender-API
Czat