API-documentatie Unified API v2.0

API v1.0

We bieden ook een andere API-versie aan met eindpunten die gemakkelijker te integreren zijn. Als je een beginner bent in het implementeren van API's, kun je overschakelen naar ons endpoint v1.0.

Zoeken op e-mailadres

U kunt ook een geslacht opvragen met behulp van een e-mailadres met een e-mailadres:

Bericht
Aanvraag vereist: 1
URL
https://gender-api.com/v2/gender
Headers
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <uw autorisatietoken>
link
JSON Payload
Veld Type Verplicht Beschrijving
email string Ja Voer e-mailadres in om op te zoeken
country string Nee ISO 3166 ALPHA-2 landcode
link
locale string Nee Browser Taalinstelling
ip string Nee Geldig IPv4 of IPv6 adres
id string Nee Max 50 tekens. Je kunt deze id instellen op elke alfanumerieke waarde die je wilt. Als voorbeeld kun je de id instellen op je interne id van de dataset in je database. In een asynchroon omgeving kan dit je helpen om de respons beter te verbinden met een eerdere aanvraag

Voorbeelden

Zoeken op alleen het e-mailadres
{"email":"theresa.miller14@gmail.com"}
Zoeken op e-mailadres en landcode
{"email":"thomas.clarks@hotmail.com","country":"US"}
Opvragen op basis van e-mailadres en browser-locatie
{"email":"Thomas.j32@live.com","locale":"en_US"}
Zoeken op e-mailadres en gebruik een IP-adres voor lokaliseren
{"email":"thomasfromnewyork@gmail.com","ip":"54.201.16.177"}
Meerdere namen zoeken in één verzoek
[{"email":"thomas.clarks@hotmail.com","country":"US"},{"email":"theresa.miller14@gmail.com"}]
Reactie
{
  "input": {
    "email": "theresa.miller14@gmail.com"
  },
  "details": {
    "credits_used": 1,
    "duration": "12ms",
    "samples": 8961,
    "country": null,
    "first_name_sanitized": "theresa"
  },
  "result_found": true,
  "last_name": "Miller",
  "first_name": "Theresa",
  "probability": 0.98,
  "gender": "female"
}
Veld Type Beschrijving
input object De ingediende payload
details.credits_used int Het aantal verzoeken dat voor deze query is gebruikt
details.samples int Aantal gevonden records in onze database die overeenkomen met uw verzoek
details.country string Het land dat we hebben gevonden
details.email_sanitized int De naam nadat we onze normalisator erop hebben toegepast
details.duration string Tijd die de server nodig had om het verzoek te verwerken
result_found bool True als we een gender hebben kunnen vinden voor de gegeven naam
email string Het e-mailadres dat we gebruikten voor genderisatie
probability float Deze waarde (tussen 0 en 1) bepaalt de betrouwbaarheid van onze database. Een waarde van 1 betekent dat de resultaten van uw genderverzoek 100% nauwkeurig zijn.
gender string Mogelijke waarden: mannelijk, vrouwelijk, onbekend
Dit product bevat GeoLite2-gegevens die zijn gemaakt door MaxMind, beschikbaar op http://www.maxmind.com.
Chat