API-documentatie Unified API v2.0

API v1.0

We bieden ook een andere API-versie aan met eindpunten die gemakkelijker te integreren zijn. Als je een beginner bent in het implementeren van API's, kun je overschakelen naar ons endpoint v1.0.

Bekijk statistieken

Met deze oproep kun je wat statistieken ophalen over je account:

Ophalen
URL
https://gender-api.com/v2/statistic
Headers
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <uw autorisatietoken>
link
Reactie
{
  "is_limit_reached": false,
  "remaining_credits": 24999,
  "details": {
    "credits_used": 0,
    "duration": "83ms"
  },
  "usage_last_month": {
    "date": "2018-03",
    "credits_used": 25
  }
}
Veld Type Beschrijving
is_limit_reached bool Geeft waar terug als er geen aanvragen meer over zijn
remaining_credits int Aantal overgebleven verzoeken
details.credits_used int Het aantal verzoeken dat voor deze query is gebruikt
details.duration string Tijd die de server nodig had om het verzoek te verwerken
usage_last_month.date string Datum van vorige maand
usage_last_month.credits_used int Verzoeken die je hebt gebruikt in de afgelopen maand
Dit product bevat GeoLite2-gegevens die zijn gemaakt door MaxMind, beschikbaar op http://www.maxmind.com.
Chat