BLOG

TAM IPV6 DESTEğI

İnternette standart olarak IPv4'ün yerini alması sadece zaman meselesi. Gender-API.com artık hizmetlerimize yerel IPv6 erişim desteği sunuyor. Eğer ISS'niz yeni protokolü destekliyorsa, otomatik olarak IPv6 üzerinden sitemize erişeceksiniz.

CSV TOPLU YüKLEME öZELLIğIMIZI DUYURMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Yeni CSV toplu yükleme özelliğimizle artık tek bir dosyada 1 milyon veri kümesi yükleyebilirsiniz. Sütunları özel olarak adlandırmak gerekli değil, asistanımız sizin hangi sütunun hangi belirteci, ilk adı veya ülkeyi içerdiğini seçmenizi sağlayarak işlemi kolaylaştırır. Bu özellik hesabınızın içindedir. İşlenen kayıtlar talepler gibi ücretlendirilir, bu sayede her ay ücretsiz olarak 1.000 giriş içeren CSV dosyası yükleyebilirsiniz. Bu örnek CSV dosyası:
 firstname;lastname
 Silvia;Miller
 Jonathan;Holmes
 Sophia;Smith
sonucunu verecektir:
 firstname;lastname;ga_gender;ga_accuracy
 Silvia;Miller;female;99
 Jonathan;Holmes;male;100
 Sophia;Smith;female;98

VERITABANıMıZ GIDEREK BüYüYOR

Veritabanımıza sürekli yeni veri kümeleri ekliyoruz. Bugün itibariyle, 140'dan fazla ülkeyi 350.000'den fazla benzersiz isimle destekliyoruz. Tümüne bakıldığında, veritabanımız 5.347.230 veri kümesi içeriyor. 68.077 isim ile Amerika Birleşik Devletleri dünya genelinde en çok desteklenen ülkemizdir.

SORGU BAşıNA BIRDEN FAZLA ISIM

Her sorguda birden fazla ad desteği ekledik. Artık tek bir istekte en fazla 100 ad sorgulayabilirsiniz. Birden fazla ad sorgulamak için url'ye noktalı virgülle ayrılmış olarak ekleyin:
GET https://gender-api.com/get?name=anna;jack;stephen
Sonuç aşağıdaki gibi olacak:
{"name":"anna;jack;stephen","result":[{"name":"anna","gender":"female","samples":51142,"accuracy":98},{"name":"jack","gender":"male","samples":24890,"accuracy":97},{"name":"stephen","gender":"male","samples":26428,"accuracy":100}],"duration":"190ms"}

GENDER-API.COM YAYıNA GIRDI

Piyasanın ticari kullanım için bir isimden cinsiyeti çıkarmak için kolay bir yolu olmadığından, projemiz gender-api.com'u yaklaşık 68 farklı ülkede yaklaşık 140.000 isim içeren bir veri kümesi ile bu ihtiyaçları karşılamak için başlattık. Amacımız, yazımın maksimum düzeyde çeşitli şekillerini desteklemek ve dünya genelinde farklı ülkelerin özelliklerini dikkate almaktır.
fast_rewind
Yeni girişler
Sohbet